Wat kan je doen? - Pesten op de Werkvloer
pesten,gepest,werkvloer,werk,pesten op de werkvloer,pesten op het werk
18843
page-template-default,page,page-id-18843,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Wat kan je doen?

Als je als werknemer gepest wordt of je ziet dat een collega gepest wordt, dan kan je het lastig vinden om daar iets aan te doen. Gelukkig zijn er binnen de meeste organisaties voldoende mogelijkheden om pesten op de werkvloer aan de kaak te stellen.

Je kunt je in zo’n geval wenden tot bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of preventiemedewerker, de ondernemingsraad (OR), een P&O medewerker, een vakbond of een bedrijfsarts. Soms bestaat er een interne klachtenregeling die gebruikt kan worden. Daarnaast kan er altijd een klacht worden ingediend bij een leidinggevende of bij de directie.

Lees ook de tips, onderaan deze pagina, door om te zien wat jezelf kunt doen.

Mocht het niet lukken binnen de organisatie een oplossing te vinden roep dan externe hulp in. Denk hier bijvoorbeeld aan:

   • heb je een rechtsbijstandverzekering? Goed om daar eens mee te praten voor advies.
   • benader een arbeidsrecht advocaat. Ja, dat kost geld maar bespaart je vaak veel bij goed advies.
   • ga langs je huisarts, dit heeft een grote impact in je leven en het is belangrijk goed voor je zelf te zorgen emotioneel.
   • wil je individueel praten en hulp en advies over wat je meemaakt? Kijk eens op de site van Korrelatie. Je kan hen bellen op 0900-1450 of met ze mailen of chatten. Korrelatie is hiervoor speciaal aangewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wordt je gepest en weet je niet welke stappen je nu kunt nemen?

Download ons stappenplan om te zien waar je hulp kunt inschakelen om de situatie te verbeteren of op te lossen.

TIPS

Het is voor de werknemer en de werkgever van belang dat feiten die eventueel verband houden met pesten bespreekbaar worden gemaakt en worden vastgelegd. Een werknemer kan bepaalde gedragingen melden aan de werkgever. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen bijvoorbeeld per e-mail. Een werkgever dient de klachten over pesten en de maatregelen die wel of niet genomen zijn vast te leggen. Immers, op de werkgever rust een wettelijke zorgplicht. Mondelinge gesprekken kunnen achteraf in een gerechtelijke (schade)procedure moeilijk bewezen worden. Om pesten te laten bestaan zijn er twee partijen nodig: de pestkop en de persoon die gepest wordt.

Mensen die pesten, of dit nu op het schoolplein is of op de werkvloer, hebben een slachtoffer nodig. Ze hebben het nodig om een ander klein te maken. Haal het slachtoffer uit het systeem, en het systeem is defect.

Zeker wanneer je in het verleden, bijvoorbeeld op school, al te maken hebt gehad met pesterijen neig je er snel naar om confronterende situaties te vermijden. Zoals een pestkop een slachtoffer herkent, herkent het slachtoffer ook de pestkoppen. Loop niet met een boog om die treiterende collega heen, probeer hem of haar juist niet te vermijden en kijk de persoon recht in de ogen. Daarmee straal je kracht uit en elimineer je jezelf als potentieel slachtoffer.

Een assertieve houding aannemen betekent niet dat je je moet voordoen als iemand anders. Het betekent simpelweg dat je opkomt voor jezelf of mensen recht in de ogen durft aan te kijken. Mensen zeggen dan vaak: ‘Ja, maar zo ben ik niet’ of ‘dat kan ik niet’, maar dat is eigenlijk een inflexibele opstelling. Makkelijk zal het nooit zijn, maar onmogelijk is het niet

Assertiviteit is een goede eigenschap, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je voortdurend op je tenen loopt en van je af moet bijten. Blijf vooral jezelf en durf te handelen naar wat de situatie van je vraagt. Maar trek voor jezelf ook een grens. Af en toe van je afbijten is goed, maar als de situatie niet verandert moet je voor jezelf ook kunnen besluiten dat je misschien niet op je plek zit

Zorg ervoor dat je een standaard opmerking hebt die op alle situaties van toepassing is. Wanneer er iets onaardigs tegen je wordt gezegd of wanneer je langs de koffieautomaat loopt en hoort dat ze iets onaardigs over je zeggen. Iets simpels als: ‘Zo, dat is dan ook weer gezegd’ kan al volstaan. Je kunt het dan van je af laten glijden en zo voorkom je dat je met je mond vol tanden staat, dat vergroot alleen maar het gevoel van onmacht.

Dat die ene collega je pest wil niet zeggen dat er niet met hem of haar te praten valt. Doe dit alleen niet in het heetst van de strijd. Wacht tot de laatste nare opmerking even geleden is en vraag de persoon op de man af: ‘Je maakt vaak vervelende opmerkingen naar/over me en ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet, wat je er precies mee bedoelt’. Laat daarna een stilte vallen. De andere partij zal zich ongemakkelijk voelen, met het nodige resultaat. Zorg ervoor dat je de controle houdt over het gesprek en dat jij degene bent die het beëindigt. Wees rustig en krachtig, zeker niet vijandig.

Als het echt niet meer gaat roep dan de hulp in, bijvoorbeeld van je leidinggevende, een vertrouwenspersoon of preventiemedewerker. Bemiddeling kan soms helpen. Zorg alleen dat je dit niet te snel doet, probeer het eerst in den minne op te lossen.

Wat je ook doet, wacht er niet te lang mee. Pesterijen zijn niet alleen vervelend, je kunt er letterlijk ziek van worden. Het is een probleem dat zoveel mogelijk in de kiem gesmoord moet worden. Houd de regie over jezelf en jouw situatie.

HEB JE VEEL VAN ONZE TIPS EN ADVIEZEN AL OPGEVOLGD? MAAR HEB JE NIET HET IDEE HIER VERDER MEE TE KOMEN?