Pesten op de Werkvloer | Wat kan je doen?
pesten,gepest,werkvloer,werk,pesten op de werkvloer,pesten op het werk
17207
page-template-default,page,page-id-17207,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Wat kan je doen?

Als je als werknemer gepest wordt of je ziet dat een collega gepest wordt, dan kun je het lastig vinden om daar iets aan te doen. Gelukkig zijn er binnen de meeste organisaties voldoende mogelijkheden om pesten aan de kaak te stellen.

 

Je kunt je in zo’n geval wenden tot bijvoorbeeld de ondernemingsraad (OR), een vertrouwenspersoon, een vakbond, een bedrijfsarts of een P&O medewerker. Soms bestaat er een interne klachtenregeling die gebruikt kan worden. Daarnaast kan er altijd een klacht worden ingediend bij een leidinggevende, bij de directie of de bedrijfsarts.

 

Mocht het niet lukken binnen de organisatie een oplossing te vinden roep dan externe hulp in. Denk hier bijvoorbeeld aan:

– heb je een rechtsbijstandverzekering? goed om daar eens mee te praten voor advies
– benader een arbeidsrecht advocaat. Ja, dat kost geld maar bespaart je vaak veel bij goed advies
– ga langs je huisarts, dit heeft een grote impact in je leven en het is belangrijk goed voor je zelf te zorgen emotioneel.
– wil je individueel praten en hulp en advies over wat je meemaakt? Dan kan je Korrelatie bellen 0900-1450, mailen of met ze chatten. Korrelatie is hiervoor speciaal aangewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Heb je veel van deze tips en adviezen al gevolgd en heb je niet het idee verder te komen? Dan kun je eenmalig een gratis adviesgesprek met onze raadsman aanvragen.

Tips

Het is voor zowel de werknemer als werkgever van belang dat feiten die eventueel verband houden met pesten bespreekbaar worden gemaakt en ook worden vastgelegd. Een werknemer kan bepaalde gedragingen melden aan de werkgever. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen of bijvoorbeeld per e-mail.
Een werkgever dient de eventuele klachten over pesten en de maatregelen die wel of niet genomen zijn vast te leggen. Immers, op de werkgever rust een wettelijke zorgplicht. Mondelinge gesprekken kunnen achteraf in een gerechtelijke (schade)procedure mogelijk niet bewezen worden.

Wil pesten kunnen bestaan, dan zijn er twee partijen nodig: de pestkop en de persoon die gepest wordt.

 

Mensen die pesten, of dit nu op het schoolplein is of op de werkvloer, hebben een slachtoffer nodig, ze hebben het nodig om een ander klein te maken. Haal het slachtoffer uit het systeem, en het systeem is defect.

‘Zeker wanneer je in het verleden, bijvoorbeeld op school, ook te maken hebt gehad met pesterijen, neig je er snel naar om confronterende situaties te vermijden. Zoals een pestkop een slachtoffer herkent, herkent het slachtoffer ook pestkoppen. Loop niet met een boog om die treiterende collega heen, probeer hem of haar juist niet te vermijden en kijk de persoon recht in de ogen. Daarmee straal je kracht uit en elimineer je jezelf als potentieel slachtoffer’.

Een assertieve houding aannemen betekent niet dat je je moet voordoen als iemand anders. Het betekent simpelweg dat je opkomt voor jezelf of, zoals hiervoor gezegd, mensen recht in de ogen durft aan te kijken. Mensen zeggen dan vaak: ‘Ja maar zo ben ik niet of dat kan ik niet’, maar dat is eigenlijk een hele inflexibele opstelling. Makkelijk zal het nooit zijn, maar onmogelijk ook niet’.

Assertiviteit is een goede eigenschap, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je voortdurend op je tenen loopt en van je af moet bijten. Blijf vooral jezelf en durf te handelen naar wat de situatie van je vraagt. Maar trek voor jezelf ook een grens. Af en toe van je moeten afbijten is goed, maar als de situatie niet verandert moet je voor jezelf ook kunnen besluiten dat je misschien niet op je plek zit.

Zorg dat je een standaard opmerking hebt die op alle situaties van toepassing is, wanneer er iets onaardigs tegen je wordt gezegd, of wanneer je langs de koffieautomaat loopt en hoort dat ze iets onaardigs over je zeggen. Iets simpels als: ‘Zo, dat is dan ook weer gezegd’ kan al volstaan, waarna je het van je kunt laten afglijden. Zo voorkom je dat je met je mond vol tanden staat. Dat vergroot alleen maar het gevoel van onmacht.

Dat die ene collega je treitert, wil niet zeggen dat er niet met hem of haar te praten valt. Doe dit alleen niet in het heetst van de strijd. Wacht tot de laatste nare opmerking een paar dagen geleden is, en vraag de persoon op de man af: ‘Je maakt vaak vervelende opmerkingen naar / over me, en ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet en wat je er precies mee bedoelt’. Laat daarna een stilte vallen. De andere partij zal zich ongemakkelijk voelen, met het nodige resultaat. Zorg ervoor dat je de controle houdt over het gesprek, en dat jij degene bent die het beëindigt en wegloopt. Wees rustig en krachtig, niet vijandig.

Als het echt niet meer gaat, roep dan de hulp in, bijvoorbeeld van je teamleider. Bemiddeling kan soms helpen. Zorg alleen dat je dit niet te snel doet, probeer het eerst in den minne op te lossen.

Wat je ook doet, wacht er niet te lang mee. Pesterijen zijn niet alleen vervelend, je kunt er letterlijk ziek van worden. Het is een probleem dat zoveel mogelijk in de kiem gesmoord moet worden, zeker in een tijd waarin overstappen naar een ander bedrijf niet zo eenvoudig meer is als vroeger. Houd de regie over jezelf en je situatie.